Fusion service
מצוינות באסטרטגיה פיננסית

ייעוץ אסטרטגי-פיננסי ושירותי CFO. ההיבטים הפיננסיים של העסק הם מרכיב קריטי בהצלחתו. על מנת לשמור על תוצאות עסקיות מעולות לאורך זמן, נדרשת פונקציית כספים ברמה גבוהה וגישת ניהול פיננסי המותאמת לאסטרטגיה העסקית של העסק.

בין אם מדובר בניהול שוטף לשיפור הרווחיות, פיתוח תכנית עתידית שמביאה לידי ביטוי את הצרכים הפיננסיים, בחירת מקורות מימון או פיתוח ויישום תכנית הישרדות, במידת הצורך – המומחיות שלנו היא סיוע בכל הצרכים הפיננסיים של העסק.

אנו מייעצים ומלווים מנהלי כספים שרוצים להתייעל, להגדיל רווחיות ו/או לעמוד ביעדים פיננסיים מאתגרים. כמו כן, אנו מסייעים גם במקרים של קושי בהצבת פונקציה פיננסית או כאשר העסק עדיין לא מוכן להחזיק מנהל כספים במשרה מלאה.

שירותים מוצעים:
  • הערכה פיננסית של הפעילות העסקית – בדיקת כדאיות כלכלית של הפעילות העסקית השוטפת בכללותה, לרבות בדיקות כדאיות פרטניות של הפונקציות המרכיבות אותה.
  • תכנון פיננסי ותקצוב – בניית תחזיות פיננסיות, תכנון וניהול תקציב מבוסס יעדים המספק בהירות מרבית לגבי הצעדים הנדרשים להשגתם.
  • בקרה תקציבית – יצירת שגרות בקרה אפקטיביות שיתמכו בתהליכי התייעלות מתמדת. קביעת אבני דרך, הגדרת מדדים והטמעת לוחות זמנים ייעודיים.
  • ניהול הכנסות ואסטרטגיית תמחור – אסטרטגיית התמחור של העסק צריכה להיות מוגדרת, ברורה ומותאמת לאסטרטגיה העסקית הכוללת. על ידי שינוי התמחור, חברות יכולות להביא ערך משמעותי לשורה התחתונה שלהן. כוחו של התמחור הוא בעצם היותו מנוע צמיחה המעורר בידול ומחזק את היתרון התחרותי. ייעול התמחור הוא חלק חיוני בבניית אסטרטגיית תמחור אפקטיבית המניעה לרכישת מוצרים ושירותים, אבל אין פתרונות מובנים לכך; חברות שונות מצריכות פיתוח של פתרונות אסטרטגיים ומודלים תפעוליים שונים ומגוונים. אנו עוזרים ללקוחות שלנו להפיק ערך מקסימלי מתוך ממשקי המכירה שלהם על ידי השבחת מודלי תמחור וזיהוי הזדמנויות מינוף הטמונות באופן אריזת המוצרים ובשירותי ערך מוסף.
  • התייעלות וניהול הוצאות – היכולת לשלוט בעלויות משפיעה ישירות על הרווחיות של העסק. שיפור הפעילות וייעול התהליכים יקטין את העלויות ויגדיל את הרווחים. תעדוף תקציבי ואבחנה בין הוצאות להשקעות יסייעו בהאצת צמיחתו של העסק. צמצום ההוצאות ושיפור שיטות הנהלת החשבונות ישפיעו לטובה על תזרים המזומנים. אנו מספקים ללקוחותינו את הכלים והמדדים הנחוצים על מנת להטמיע שגרה פיננסית נכונה של שליטה ובקרה על ההוצאות של העסק.
  • תמיכה בפן הפיננסי של ניהול שינויים – אנו מלווים לקוחות בתפניות ושינויים עסקיים כגון תהליכי התרחבות, התייעלות וכי"ב.
  • ניהול מערכות יחסים עם מוסדות פיננסיים.
  • תכנון תזרים מזומנים / ניהול עו"ש.
  • זיהוי מקורות מימון והכנת הצעות פיננסיות.

 

נשמע טוב? השאירו פרטים ונדבר בקרוב.